— SMS objednávky  vzor k náhledu —

Horní díl na levém obrázku je pro Vás a spodní je pro pizzerii. Pravý obrázek je vzor pro objednávky smskou. Obrázek si můžete stáhnout , vytisknout, vyplnit a pak už jen odevzdat v naší  provozovně nebo předat našemu řidiči, který Vám to taktéž potvrdí.